Jdi na obsah Jdi na menu

Historie H.K.Stáří Praha

Obrazek

 

kniha-a-brk.gifV současnosti lze horolezecký klub Stáří Praha charakterizovat jako menší (členská základna těsně nad deseti lidmí) pražský oddíl. Byl přijat do Českého horolezeckého svazu zřizovací listinou č.112 dne 26.června 1990 jako pokračovatel horolezeckého oddílu Mládí Praha 9 - Vysočany. Vznik klubu je spojen se společenskými změnami ve společnosti po roce 1989, kdy někteří členové oddílu odcházejí hledat uplatnění do podnikatelské sféry a časově nezvládají spojení podnikání s volným časem. Naštěstí pro oddíl většina členů přenáší svoje horolezecké zkušenosti do profesionální obživy a stávají se z nich výškoví pracovníci a nadále jsou věrni svému klubu. Jelikož náš klub nečerpá ze svazu žádné ekonomické prostředky a získává prostředky pouze z členských příspěvků je motivace ke klubové příslušnosti u každého jiná. Končí platnost instruktorského průkazu jediného vyškoleného instruktora v oddíle a tudíž oživení členské základny mladou krví bude komplikovanější a starší členové končící pomalu s lezením se stávají pouze pasivními sympatizanty klubu.

Starší historii klubu slíbil doplnit Jarda Rosa, který stál u zrodu současného oddílu a u rozpadu předcházejícího TJ Mládí, ale pochybuji, že k tomu někdy dojde, škoda.

    ................................

1995 - V květnu se uskutečňuje pokus o vytvoření nového vedení klubu a na krátký čas se stává předsedou Jiří Satrapa - Jogín.

1996 - Na konci roku 1996 nastává v oddíle asi největší klubová krize od začátku, která je řešena skupinou lidí, které není lhostejna současná situace a na výroční schůzi 4.února 1997 je zvolen v tajné volbě nový předseda klubu ing.Jan Křížek a dva místopředsedové Václav Kopecký a Jiří Satrapa. Relativně malá členská základna se společnými zájmy a cíli a neformálními vztahy vytváří kompaktní, stabilní, vnitřně pevný oddíl o 25 členech.

Aktivity klubu se od roku 1997 obrací k správcovství skalního útvaru Pikovická jehla, která se nachází při dolním toku Sázavy jižně od Prahy, která po mnoho let neměla žádného správce a byla dosti zanedbaná. Celá oblast se vyznačuje krásnou a místy málo dotčenou přírodou. Zlepšili jsme zde podmínky pro provozování horolezecké činnosti. Staré zajišťovací prostředky (rezavé skoby z let 1975) jsme nahradili borháky a na vrcholu vybudovali vrcholovou knížku. Při úpatí údolní stěny nad řekou je možno bivakovat a je zde také umístěna informační tabule o výstupech. Správcem oblasti je zpracován podrobný horolezecký průvodce o této lokalitě, který je možno získat zde.

1997 - V září 1997 se konalo v Českém ráji na Hrubé Skále setkání při příležitosti výročí 100 let českého horolezectví, kterého jsme se jako oddíl také zúčastnili a i když počasí nám nebylo nakloněno, tak to byl zážitek vidět slavné postavy minulosti českého horolezectví, jak dostávají pamětní plakety.

1999 - Z rozhodnutí Valné hromady ČHS nastala pro náš oddíl neodkladná situace, která nás přinutila vybrat nejzkušenější lezce z oddílu a přihlásit je do kurzů instruktorů II.třídy. Metodická komise ČHS začala po delší odmlce školit intsruktory, kteří řídí základní sportovní činnost v oddíle a provádějí základní výcvik nováčků přicházejících do oddílu.

2000 - Celý rok trvající proškolování, jak teoretické, tak praktické bylo pro nás úspěšně zakončeno závěrečným soustředěním v Alpách u našich jižních sousedů. Na přelomu srpna a září vyjíždíme po delší odmlce do skoro-našich velehor do Vysokých Tater, kde v oblasti Žabích ples v Mengusovské dolině zdoláváme několik vrcholů (např. Volí věža - cesta Štáflovka nově odjištěna borháky).

2001 - Za desetiletí trvání klubu věkový průměr osazenstva stoupl a začal se doslova naplňoval název našeho klubu a proto bylo nutné přistoupit k omlazení a oživení stávající členské základny. Několik lidí z oddílu odešlo z důvodu přestěhování, zanechání sportovní aktivity či přešlo k jiným adrenalinovým sportům. Samostatnou kapitolou v historii klubu jsou trvalé odchody několika kamarádů. Zvláště těch, kteří pro oddíl hodně znamenali a jejich nepřítomnost v životě klubu je stále vidět. Jiří Satrapa známý spíše pod přezdívkou Jogín byl služebně nejstarším lezcem v klubu, který pamatoval i předcházející éru Mládí Praha a jeho tragická nehoda při výškových pracích je pro oddíl zvlášť citelná. Jeho dlouholeté zkušenosti v lezení hlavně na pískovci a obětavost v oddíle při pořádání oddílových akcí se těžko nahrazují.

Na výroční členské schůzi v roce 2001 byli přijati mladí nadějní adepti horolezeckého sportu, kteří v krátké době prošli úspěšně základním horolezeckým výcvikem a zanesli do klubu nový rozměr sportovních i společenských aktivit, bohužel ne na dlouho.

2002 - Tento rok začíná pro oddíl lezením ledů v lednu na Mařence v blízkosti Prahy. Poslední slanění proběhlo za rekordní účasti členů i nečlenů klubu a chata v Jizerkách byla pro nás malá. Ke konci roku se pár nejaktivnějších lezců rozhoduje pro návštěvu umělé cvičné stěny Namche na Palmovce a začíná nová kapitola lezení v oddíle.

2003 - Letošní výroční schůze klubu se nesla v bouřlivém prostředí salónku restaurace Merkur na Palmovce. Bohatá a živelná diskuse nastínila další pohyb ve fungování oddílu. Pár jedinců chtělo do klubu přinést změnu, ale většina rozhodla o setrvání na starém principu vedení oddílu. Po dvou letech se vybraly členské klubové příspěvky, které navýšily klubovou pokladnu. Byl hlasováním zvolen opět staronový předseda Václav Kopecký a místopředseda Jaroslav Rosa. Od loňska se snížil počet členských příspěvku ČHS na 14 průkazů. O to více překvapil u některých služebně starších členů klubu, kteří zdá se pomalu, ale jistě, odcházejí do horolezeckého důchodu.

2004 - V zimním období na začátku roku nejaktivnější lezci klubu navštěvují cvičnou stěnu Namche na Palmovce a v Kobylisích. Pravidelným lezením se udržuje a zvyšuje jejich sportovní výkonnost a bude zajímavé, jak se projeví nárůst síly a lezecké techniky na skalách.

2005 - Na jaře je otevřeno v Holešovicích lezecké centrum Mamut a je hojně navštěvováno sportovněji založenými členy klubu. V létě odjíždějí za dobrodružstvím Andrej a Pavel za moře do Ameriky a lezou v Yosemitském údolí a Waloun zdolává bájný Ararat v Turecku. V září byla navštívena pěkná vápencová oblast Kampermauer(A).

2006 - První letošní sobota proběhla ve znamení Prvního slanění na Holáči. Pravidelné schůzky H.K.Stáří (každé druhé úterý) se konají v různých restauračních zařízení po Praze a letos jsou přeneseny do nekuřáckého zázemí centra Mamut. Uvidíme zda sportovní prostředí stěny přivede více členů na schůze s možností tréninku, či notorické kuřáky naopak odradí. Zatím platí spíše to druhé. I úzká lezecká frakce se dělí na čistě sportovně založené lezce (bouldering, honba za nejvyššími čísly obtížností, adrenalin za každou cenu...) a na konzervativnější, univerzálnější (horo)lezce, kteří lezou spíše střední stupně obtížností. Nejvýznamnější akcí klubu je opět Poslední slanění v Jizerkách u Peťase. Po delší době dochází v oddíle k rozšíření členské základny o mladou lezeckou krev. Uvidíme co to nového přinese a jak to zvýší klubovou aktivitu.

2007 - Už je to pro nás tradice a první víkend trávíme slaněním na Holém vrchu. Pokračuje novodobý trend - lezení na umělých stěnách a v Praze vznikají nové stěny v Košířích a lezecké centrum SmíchOFFka. První rok fungují klubové stránky na internetu, které úspěšně zviditelňují náš horolezecký oddíl. Správce oddílové skály v Posázaví se zúčastňuje školení BK ČHS na Škrovádě a získává novou motivaci k rozšíření lezení v oblasti Dolního Posázaví. Při Posledním slanění klubu oslavujem 60.narozeniny HonzyM. Podařilo se i pár výjezdů do Alp a na pískovcové Hodkovicko. Na podzim se podařil vztyčit na Píkovické jehle nový kříž a začalo přejištování celé oblasti lepenými borháky.

2008 - Začínáme na Holáči a díky příhodné zimě i s lezením venku na Kotýzi, Plešivci, Srbsku, Suškách... Bohužel v lezecké frakci dochází k diskuzním třenicím, což má za následek snížení klubové aktivity nejlepe lezoucího člena klubu. V polovici roku dochází k výměně na postu předsedy a místopředsedy a Jarda Rosa se stává staronovým předsedou Stáří. Dochází k většímu rozšíření členské základny, posílení aktivně lezoucí frakce a stoupl počet členů, kteří chtějí průkaz ČHS(na 21). Poslední slanění klubu bylo po 15-letech opět na Libverdě a setkalo se nás tam opravdu hodně pamětníků a Vánoční párty proběhla opět v Ráji.

 2009 - Zimní aktivita na běžkách, sněžnicích i skialpech. Nebývalá aktivita dvojice Milli-Kamzík na umělých stěnách, která byla přerušená v červnu Kamzíkovým vážným úrazem. Na mimořádné VH ČHS bylo odhlasováno většinou (jako oddíl jsme byli v opozici) vyřazení zákazu používání Mg z pravidel pískovcového lezení. Uvidíme co to přinese. Na volební VH ČHS byl do čela zvolen himalajista Zdeněk Hrubý a nový VV. Kolařská(MTB)frakce v klubu jede pár závodů a pořádá pár víkendových akcí na českých horách. Nejvýkonnější lezci klubu mají zdravotní problémy (Andrej vodu v koleně, Kamzík utrženou achilovku z Kalblingu), takže výkonnostně vyrostl Štika, lezoucí s borcema v Adru a okolí. Dočasné přenesení našich klubových setkání z Mamutu koncem jara na venkovní Gutovku s pravidelným lezením zde a začátkem podzimu návrat zpět do Mamutu. Proběhl další neúspěšný pokus o pozvolné omlazování naší členské základny. Na Posledním slanění jsme poprvé navštívili umělou stěnu v Hejnicích, protože nahoře na Tišině bylo 50cm nového sněhu. Nejaktivnějším členem klubu za rok 2009 byl vyhlášen na Vánoční párty V Ráji Pavel Štika Kramule.

2010 - Po delší přípravě místopředseda Dan Lacina předložil klubu své hodnocení (prošlo připomínkováním) aktivity a tak budou napříště ceny Big friend a Pasivní vklíněnec předávány na základě tabulky aktivity. Už tradičně začínáme lezeckou sezónu akcí 1.slanění, letos na naší Pikovické jehle a poté na Holasu (43.ročník). Klubovému lezení jasně vévodí Štika, který má neskutečnou aktivitu nejen na umělých stěnách, ale hlavně v pískovcových oblastech Polické pánve a okolí. Zkrátka, kdo umí(a věnuje tomu veškeré úsilí), ten umí!  V srpnu pořádáme oddílovou akci na MHFF do Teplic n.M a v říjnu nám odjíždí na pár let za prací do Arabských emirátů místopředseda Dan. Po devíti dnech se vrací zpět do ČR a stíhá i Poslední slanění, letos na zasněžených Kočičích kamenech. Opravdovou tragickou událostí je Andrejova(49) smrt při železničním neštěstí u Písku za dost nejasných okolností. Aktivitu v klubu podle nového počítání s obrovským náskokem obhájil Pavel Kramule.

2011 - První den v roce dopoledne se podařilo na oddílové Pikovické jehle Hore zdar 2011. Až druhé bylo pro některé už tradiční První slanění na Holasu. Lezení v klubu je v útlumu a převládá jiná outdoorová aktivita jednotlivých členů klubu, i když se schůze konají už jen měsíčně, tak se společně nescházíme a už vůbec nezaznámenáváme dění v klubu. Nemáme koncepci budoucnosti, jak dál a zápis z výroční schůze nám chybí už několik let. Letošní nejvyšší klubové ocenění získává po právu Honza Mrkvička za svoji neskutečnou vytrvalost v běhu. Nepíše se mi to lehce, lezecké oddílové akce se nekonají, oživení klubové základny se nedaří a pomalu se jako oddíl rozmělňujeme.

2012 - Bohužel letošní rok nezačíná pro náš klub optimisticky, i kyž akce prvního slanění na Holáč se konala, vyjelo se i na lyžařskou Libverdu, ale z hlediska horolezeckého nemáme nic, čím by jsme se mohli veřejně pochlubit. Lezecká aktivita(i databáze) se ponořila do hluboké ilegality k spánku a po odchodu náchodské sekce z našich řad a po zdravotních problémech několiky členů lezecké frakce nemáme další jasnou lezeckou budoucnost.

2013 - Začátek roku začíná už tradičně setkáním horolezců na Holasu(46r.) bez sněhu a v obvyklé klubové sestavě. Na jaře probíhá také už tradiční dvoudenní přechod Krkonoš. Učástníme se VH ČHS na Strahově a leze se na umělých stěnách v Praze(Gutovka, Mamut, BigWall..), ale outdoorového lezení není moc. Vím o návštěvě Prachovských skal, kde se přelezlo pár pískovcových klasik lehčích obtížnosti ve skalním městě a lezení v Teplicích nad Metují a podílení se na několika prvovýstupech. V Alpách byl v létě zdolán Grossvedediger a v září se podnikla akce na Hochswab, kde se lezli zajištěné cesty. Na závěr roku proběhlo neodmyslitelné poslední slanění v Jizerkách na Libverdě na kterém jsem nebyl a bohužel nevznikl ani žádný příspěvek ani se neprezentovala žádná fotka.

2014 - V prvním týdnu jsme uspořádali výroční schůzi klubu a zvolily Sylvu do předsednictva klubu. Proběhlo setkání na Holasu, zimní přechod Krkonoš, jarní přechod Nízkých Tater a kolařská Zdobnice v Orlických horách. Samozřejmě byla i VH ČHS a po delší odmlce se uskutečnila brigáda na klubové Pikovické jehle. Lezlo se na vápně v Prokopáku, nově v Solvayových lomech u Bubovic, na Suškách, Přílepské a Lomy nad Velkou. V první polovině roku dochází v klubu k napjaté situaci, která ustí až v klubové volby. Většina klubové základny se vyslovuje pro změnu ve vedení klubu a předsedou je zvolen Dan Lacina, místopředsedové Venca Kopecký a Pavel Bábovka. Koncem srpna navštěvujem MHFF v Teplicích n.M. Na závěr roku proběhlo posledni slanění na Libverdě v Jizerkách.

2015 - První akcí klubu bylo První slanění na Holasu, následoval přechod Krkonoš a Velké Fatry, Valná hromada ČHS, Dachstein, Solvaovy lomy, lezení na Černé skále u Řevnic, Stubaiské Alpy. Byl přiklepnut grant ČHS na oddílovou Pikovickou jehlu a v červnu proběhla brigáda na Jehle a v listopadu byl natažen přístupový klettersteig (16m) pod ní. Poslední slanění se přesunulo z Libverdy nedaleko do pensionu Přebytek a na závěr roku proběhlo Vánoční setkání opět v restauraci U Karla IV.
2016 - První den roku na Pikovické jehle a první sobota roku na Prvním slanění na Holasu, tradiční přechod Krkonoš, Velká Fatra, v březnu VH ČHS na Strahově, a něco lezení z doslechu, příspěvky z akcí nedorazily, na FB je pár článků, Poslední slanění proběhlo u Peťase v Albrechticích a Vánoční setkání při slabé účasti v salónku U Karla IV. 

2017 - Začátek roku je ve znamení velké aktivity, proběhlo Hore zdar 2017 na Pikovické jehle a První slanění (50.ročník) na Holém vrchu. Většina dalších akcí, převážně outdoorových je zaznamenána jen fotkami a to je škoda. Proběhlo poslední slanění klubu na Tanvaldském Špičáku u Peťase a tradiční Vánoční párty v restauraci U Karla IV, která překvapila velkou účastí(13) a bylo to příjemné setkání.

2018 - Začátek roku začal Novoročním srazem na Holasu, kde už pomáháme s organizací. Po delší době proběhla výroční schůze klubu v BigWallu a chystá se volba předsedy.

2019 - Bohužel lezecká aktivita se většinou soustředuje na umělé stěny a je dosti roztříštěná. Probíhají jen velké oddílové akce (slanění, setkání) a nenachází se stmelovací oddílová aktivita, nebo o ní nevím.

2020 - Začátek roku začíná velkou oddílovou účastí na Prvním slanění na Jehle a Prvním slaněním na Holasu, ale poté nastává doba omezení hromadných akcí. Bohužel není uskutečněno ani Poslední slanění ani Vánoční setkání klubu.

2021 - Pokračuje doba covidová s velkými zásahy ze strany státu a tak všechny akce jsou rušeny. Naše oddílová základna se snižuje a jsme na limutu, ale odoláváme. Ještě v září to vypadalo na akci Posledního slanění, ale opět pandemie narostla a konec.

2022 - Začátkem roku jsme uspořádali akci Velký Blaník a očekává se, že aktivita bude nadále vzrůstat. V říjnu se pořádá po dvou letech poslední slanění u Peťase v Jizerkách za úžasného počasí, kdy navštěvujeme feratty Vodní brána u Semil a v neděli pro nás novou oblast Kozinec a lezeme(slaňujeme) ze skály Bota.

                                  ...................................................

  Mezi nejvýznamnější akce oddílu, kde se každoročně sejde největší počet účastníků je Poslední slanění klubu, která se konala za prvního předsedy Jaroslava Rosy v Jizerských horách na podnikové chatě Plastimatu na Libverdě. Rozsáhlé žulové horolezecké oblasti v CHKO Jizerské hory nabízejí vděčné výstupy v jedinečné přírodní scenérii a v relativním klidu. Vyjímku tvořilo Poslední slanění v roce 1996, které proběhlo za nízké účasti v pískovcové oblasti Ostrov. Od roku 1997 se pravidelně zakončovala sezóna v  v Albrechticích v Jizerských horách u Peťase. Od roku 2008 jsme opět na severní straně Jizerek v nově upravené Libverdě a pro některé z nás je to jediný kontakt s oddílem. V roce 2016 je pořádání nejvýznamější akce klubu opět u Peťase v Albrechticích.

  Další větší akcí klubu bylo víkendové setkání na Pikovické jehle, kde se scházíme k výročí přejmenování klubu na současné H.K.Stáří, které se koná od roku 1997 pravidelně na konci června. Bohužel v posledních letech účast upadá a tak byla akce zrušena. Oddíl každoročně pořádá víkendové akce lezení na pískovci v Českém ráji, Ostrově či od Prahy nejbližších Dubských skalách (Kokořínsko). V poslední letech však u většiny z nás převládá lezení na umělých stěnách v Praze.

Vyvrcholením celoročního sportovního snažení nejaktivnějších členů klubu je každoroční pořádání akcí do zahraničních velehor, nejčastěji do Alp nebo do Vysokých Tater. Hlavním předpokladem pro tyto cíle jsou výkonost a motivace účastníků, ale především časová a hlavně finanční dostupnost akce. V poslední době více dochází k outdoorovému lezení zajištěných výstupů a zimním i letním přechodům.

 

Průběžně zapisuje kronikář a bývalý předseda H.K.Stáří - Venca                                       únor 2022

 

Přehled kulturně-sportovních akcí klubu (dávná historie)

1991 - Poslední slanění 9-10.11 Jizerské hory - Francouzská čapka

1992 - Výroční členská schůze 24.2. v sportovním objektu Kompresory

Oddílová akce 9-10.5 Hrubá skála v campu Sedmihorky

Oddílová akce 22-24.5 Hrubá skála v campu Sedmihorky

Oddílová akce 3-6.7 Drábské světničky a Příhrazy

Oddílová akce 25-27.9 Hrubá skála v campu Sedmihorky

Oddílová akce 2-4.10 Hrubá skála v campu Sedmihorky

Oddílová akce 9-11.10 Žďárské vrchy - Drátník a Čtyři palice

Poslední slanění 13-15.11 Jizerské hory - Frýdlantské cimbuří

Silvestrovská akce 30.12-3.1 Jizerské hory Libverda - ledy na Černém potoce

1993 - Výroční členská schůze 23.2. v sportovním objektu Kompresory

Oddílová akce 30.4-2.5 Suché skály

Oddílová akce 3-6.7 Drábské světničky

Oddílová akce 31.7-5.8 Jetřichovice

Oddílová akce 24-26.9 Hrubá skála v campu Sedmihorky

Poslední slanění 29-31.10 Jizerské hory - Paličník

Silvestrovská akce 30.12-3.1 Jizerské hory Libverda - ledy na Černém potoce

1994 - Poslední členská schůze 28.6 předseda Jaroslav Rosa v sportovním objektu

Kompresory - členská základna 37 lidí

Oddílová akce 24-25.9 Ostrov

Poslední slanění 27-30.10 Jizerské hory Albrechtice - Černostudniční hřeben

1995 - pokus o nové uspořádání klubu 2.5 na Valérce - nový předseda Jogín

Oddílová akce 29.4-1.5 Ostrov

Oddílová akce 29.9-1.10 Ostrov - Německo

Poslední slanění 27-29.10 Jizerské hory Albrechtice - Černostudniční hřeben,

Terezinka

1996 - Poslední slanění 26-28.10 Ostrov

1997 - Výroční členská schůze 4.2 v Exonu volba nového předsednictva - předseda Jan

Křížek

Oddílová akce 26.4 Suché skály

Oddílová akce 28.6 Pikovická jehla

Oddílová akce 13-14.9 Příhrazy - 100let českého horolezectví

Poslední slanění 27-28.10 Jizerské hory Albrechtice

1998 - Výroční členská schůze 4.2 v Exonu

Oddílová akce 2.5 Ostrov

Oddílová akce 27.6 Pikovická jehla a Mařenka

Oddílová akce 9-12.7 Wilder Kaiser

Poslední slanění 23-25.10 Jizerské hory Albrechtice - Ježíškův kámen

Vánoční párty u Pecků 22.12

1999 - Výroční členská schůze 16.2 v Exonu - volba předsedy Venca Kopecký

Oddílová akce 23-25.4 Hrubá skála v campu Sedmihorky

Oddílová akce 26.6 Pikovická jehla a Mařenka

Poslední slanění 22-24.10 Jizerské hory Albrechtice - Sněžné věžičky

Vánoční párty u Pecků 21.12

2000 - Výroční členská schůze 14.3 v Exonu

Oddílová akce 13-14.5 Příhrazy

Oddílová akce 24-25.6 Pikovická jehla

Zakončení kurzů instruktorů 4-9.7 Hohe Tauren chata Rudolfs-hutte

Oddílová akce 30.8-3.9 Vysoké Tatry - Žabí plesa

Poslední slanění 13-15.10 Jizerské hory Albrechtice

Vánoční párty u Pecků 19.12

2001 - Výroční členská schůze 27.3 v klubíku Letná - volba předsedy

Brigáda na Pikovické jehle 29.4

Oddílová akce 12-13.5 Bořeň

Oddílová akce 23-24.6 Pikovická jehla a Mařenka

Poslední slanění 12-14.10 Jizerské hory Albrechtice

Vánoční párty u Pecků 18.12

2002 - Oddílová akce 12.1 lezení ledů na Mařence

Výroční členská schůze 27.3 v Šestajovicích u Křižáka

Oddílová akce 22-23.6 Pikovická jehla a Mařenka

Oddílová akce 25.5 Suché skály

Poslední slanění 4-6.10 Jizerské hory Albrechtice - Ořešník

Vánoční párty u Pecků 17.12

2003 - Oddílová akce 11.1 lezení ledů na Mařence

Výroční členská schůze 15.4 v Merkuru na Palmovce

Oddílová akce 3-4.5 Suché skály

Oddílová akce 8.6 Kamýk nad Vltavou

Oddílová akce 21-22.6 Pikovická jehla a Mařenka

Oddílová akce 20-24.8 Vysoké Tatry

Poslední slanění 10-12.10 Jizerské hory Albrechtice - Muchov

Vánoční párty U Karla IV.

2004 - Oddílová akce 11.1 lezení ledů na Mařence

Oddílová akce 13-16.2 Totes Gebirge

Oddílová akce 1.5 Poříčí nad Sázavou

Oddílová akce 26-27.6 Pikovická jehla a Mařenka

Oddílová akce 2.10 Vlčtejn, Radyně

Poslední slanění 8-10.10 Jizerské hory Albrechtice - Čertova studánka

Vánoční párty V Ráji

2005 - Oddílová akce 8.1 První slanění na Holáči

Oddílová akce 1.5 Klobouček Brdy

Oddílová akce 29.5 Žďár u Rokycan

Oddílová akce 1-4.9 Kampermauer

Poslední slanění 14-16.10 Jizerské hory Albrechtice - Šulíkova skála

Vánoční párty U Karla IV.

2006 - konec historie, tady už začíná současnost a další oddílové akce v ČR jsou

popisovány zde a zahraniční tady.

 

Home