Jdi na obsah Jdi na menu

 chs-uprava.jpg Letošní Valná hromada ČHS nebyla volební (jen doplnění 1.místopředsedy, člena VV a člena RK), ale i přesto přinesla několik zásadních změn s kterými vás chci v tomto příspěvku seznámit. Náš horolezecký svaz byl přijat za řádného člena Českého olympijského výboru a má další možnosti k získávání finančních zdrojů. Počtem členů a disponujícím rozpočtem se řadíme do středu svazů s optimistickým výhledem  do budoucna. Návrh rozpočtu svazu na rok 2015 má hodnotu přes 8milionů Kč, kdy největším příjmem jsou vlastní členské příspěvky od 13.872 členů v 410 oddílech a největším výdajem administrativní náklady svazu. Organizační změnou je přesunutí sídla svazu (7.4.2015) z nevyhovujících (drahých) prostor na Strahově do ulice Donské 9 na Praze 10, poblíž nám.Míru (metro A). Personální změny jsou v posílení funkce sekretariátu svazu a jeho profesionalizace.

dsc_9559.jpg

  Předseda ČHS Jan Bloudek přivítal předsedy a zástupce oddílů a předává vedení Valné hromady do rukou Petra Resche. Dobrou zprávou pro delegáty, kteří zastupovali 3820 členů(28%) svazu, bylo konstatování po sečtení mandátovou komisí, že letošní VH je usnášeníschopná! Bylo předneseno předsedou hodnocení loňské činnosti ČHS, jeho hospodaření, granty ČHS, zpráva revizní komise a představení projektu nové databáze Skály ČR Petrem Jandíkem, dále byla zrekapitulována po 5-letém období Koncepce ČHS (10.bodů) a přednesena vize s cíly na další roky i s následnou diskuzí. Byly prezentovány zprávy jednotlivých komisí - činnost CVK K.Berndtem, vzdělávání horolezců J.Vogelem, lékařská komise J.Kubalová, historická komise a komise horolezectví a alpinismu P.Vrtíkem.dsc_9582.jpg

  Šimon Budský přednáší návrh rozpočtu ČHS na rok 2015 s vyrovnanými příjmy a výdaji ve výšší 8 110 000 Kč, včetně příspěvku na interní projekty za 458 000 Kč. Na údržbu skal a ochranu přírody(vč.grantů) je vypsána částka 1.540.000 Kč a na administrativu slušných 2.970.000 Kč. Vše je odsouhlaseno i s odměnou člena statutárního orgánu - předseda ČHS na období od VH 2015 do VH 2016 bude pobírat  22 500 Kč/ měsíčně a její vyplacení je podmíněno pracovním nasazením nejméně na úrovni poloviny plného úvazku. Výsledkem této práce musí být prokazatelné zlepšení v naplánovaných cílech  a projektech.

dsc_9572.jpg

  Zásadní změnou je návrh novely stanov svazu (viz.Bulletin ČHS č.67/2015), které se přizpůsobují mantinelům nového občanského zákoníka a dávají prostor pro změny ve funkčnosti ČHS. Dávají tak prostor oddílům s právní subjektivitou.dsc_9590.jpg

  Velký rozruch v řadách delegátů přinesl návrh na zřízení marketingové organizace ČHS (dané plácovstvím DPH), nastala diskuze a došlo i na neplánovanou přestávku, po které se hlasovalo a sčítalo(nadvakrát) s výsledkem: pro 2304 proti 680, zdrželo se 824(i H.K.Stáří) a celkem hlasovalo 3808 (nutná 3/5 většina byla 2285), takže návrh těsně prošel.dsc_9592.jpg

  Doplňující volby proběhly urychleně díky veřejnému hlasování a tak 1. místopředsedou se stal Šimon Budský, členem VV Radan Keil a členem revizní komise Martin Mašát.

  Usnesení valné hromady čte Tomáš Frank a je jednomyslně odhlasováno a po poděkování předsedou za účast je VH 2015 před 15h ukončena.

                                                                                       delegáti za H.K.Stáří Praha - předseda Dan a Venca Obrazek

                                                                                                    partner ČHS  dsc_9603.jpg

 

 

Náhledy fotografií ze složky VH ČHS 2015