Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze OVK Praha a Středočeský kraj konané 26.2.2015 v 18:00 hod
hlavní budova ČSTV, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov
Přítomni: K. Berndt, M. Tučka, M. Beke, L. Beke, J. Blecha, F. Mezera, V. Kopecký, V. Lada, P. Novák, M. Mestek, M. Mandák Omluveni: O. Běhal, J. Škarohlíd, P. Hezina, F. Vyskočil
1) Kontrola zápisu z minulé schůze.
2) Granty na údržbu skal: v oblasti působení OVK byly v termínu podány na ČHS 2 granty na zpřístupnění skal: Pikovická jehla, Prokopské údolí a Branické skály, které byly odsouhlaseny ve výši 5 000 a 8 000 Kč.
3) Školení správců skal – letošní termíny a místa zatím nejsou, snad Labák, informaci dá průběžně K. Berndt.
4) Požadovaný materiál na rok 2015 bude dodaný na jaře po výrobě, distribuce K. Berndt. Požadavky na materiál na rok 2016 na výměnu i prvovýstupy odevzdat na příští OVK v listopadu.
5) Výměna jištění – průběžně. Pokračuje dohledávání starých terénů a cest, především v okolí řek Vltavy, Berounky a Sázavy. Postupné dokončení výměny jištění na rozdělaných skalách - trvá. Vadné jištění v konkrétních cestách je možno i nadále hlásit u jednotlivých správců, nebo bude možné přes nový web ČHS.
6) Rozšíření webu ČHS o modul „Údržba skalních oblastí“, tj. evidenci cest a jejich údržby má zpoždění, databáze skal běží pouze ve zkušebním režimu. Pravděpodobně bude funkční cca do měsíce.
7) Poděkování za práci kolem skal: především oddíly HOKAS, HO Loko Beroun, KHS HOBRDY Příbram, P. Holík, M. Kulajta a mnozí další.
8) Publikace lezeckých oblastí - v letošním roce by měly vyjít se zpožděním horolezecké průvodce na střední Povltaví (duben) a Okolí Prahy, OVK podporuje jejich vydání, pokud případně autoři požádají o grant ČHS.
9) Brigády a výměna jištění 2015 - úklid odpadků, prořez náletových dřevin (tam kde je to povolené ochranou přírody), akutní výměna jištění, systematická plošná výměna starého jištění - lokality a termíny po domluvě se správci skal, nebo M. Tučka. Mezi jinými pořádá příbramský oddíl v březnu akce na zpřístupnění masivů podél řeky ve Velké, Benešovský oddíl brigádu na dokončení výměny nýtů v Poříčí nad Sázavou (21.-22.3.2015). Berounský oddíl průběžně vypomáhá v Červených převisech na Srbsku. Větší akce probíhají i v dalších oblastech, např. viz dále Praha a okolí.
10) Branické skály: řeší se spolupráce MČP4 a MHMP s OVK ČHS na koordinaci prací v rámci údržby Přírodní památky. OVK bude sledovat další etapy sanačních prací na Branických skalách dle projektu SG Geoprojekt. Brigády na úklid a údržbu skal bude koordinovat správce V. Lada v součinnosti s oddílem HOKAS, OVK a sekretariátem ČHS (březen - květen 2015). Připravují se projekty zabezpečení předskalí a rekultivace zeleně, na dostavbu plotů, k zajištění občanské vybavenosti.
11) Prokopské údolí: probíhá osvěta ohledně významu činnosti a působení ČHS v této tradiční SO, připravují se brigády na úklid okolí skal v součinnosti s OŽP MČP5 a MHMP, koordinace úklidových a sanačních prací bude v součinnosti s oddílem HOKAS a dalšími oddíly ČHS. Připravuje se schvalovací proces pro povolení lezení a rozšíření o nový sektor Jezírko.
12) Hlubočepy: připravují se brigády na úklid okolí skal v součinnosti s OŽP MČP5 a MHMP, koordinace úklidových a sanačních prací bude v součinnosti s oddílem HOKAS a dalšími oddíly ČHS. Připravuje se schvalovací proces pro povolení lezení a rozšíření o nový sektor Žvahov.
13) Výroba slaňovacích skalních borháků s větším okem: máme zájem o sl. borhák s hranatým (prostornějším) okem, obdobně jako pro Labské pískovce, rozměr dříku bude 12x150 mm (vrtáno 14 mm), zajistí K. Berndt.
14) Ferraty – informace od sekretariátu ČHS o negativním stanovisku ČHS k budování ferrat. Rovněž členové OVK nadále nesouhlasí s budováním ferrat v lezeckých oblastech celé ČR.
15) Diskuse: skalní oblasti, kde probíhají brigády a dokončuje se výměna, další prioritní oblasti, kde bude postupně nutné měnit starší jištění. Málo nás. F. Mezera je pro řešení střetu cyklostezky v historicky horolezecky významné SO Srbsko (zajistí M. Mestek). Informace o nově chystané CHKO Brdy - mapování horolezeckých lokalit a zjišťování stavu legislativy. V letošním roce končí výjimka pro NPR Karlštejn v Českém krasu a jsou zde neprojednané staré lokality. Informace o projektu lezení na mostě v Kolíně.
16) Na příští OVK čt 22.10.2015 (18:00 místo bude upřesněno Strahov) přinést požadavky na materiál, seznam použitého materiálu (kdo nedal), seznamy cest ke schválení, je třeba aktualizovat zápůjční listy u vrtaček a rozbrusu.
Zapsal: M. Tučka a K. Berndt

                                                                                       vložil  správce Pikovické jehly Obrazek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář