Jdi na obsah Jdi na menu

            Pivovarská hospoda - pivovar Suchomasty  - 26.2.2011

Rokování OVK Praha a Střední Čechy v místním sále předcházela brigáda na jižním úbočí Kotýzu. Společně s KHS Hobrdy byla vyčištěna od vegetace pravá část nástupů od Jižní hrany a Franta-Algena přejistil pár cest v jižních stěnách. Počasí se vydařilo a udělalo se kus potřebné práce!

Zápis z jednání OVK pro Prahu a Střední Čechy   Suchomasty, 26.02.2011


Přítomní: Václav Kopecký, František Mezera, Josef Pokorný, Martin Tučka, Libor Tvrdík, Martin Vítězník
Omluveni: Karel Berndt, Jiří Rozmajzl, Pavel Novák
Hosté: Petr Sláma, Eman Tesař

 1. Kontrola  zápisu z minulé schůze - bez připomínek.
 2. František Mezera všem děkuje za účast a práci, kterou odvedli dnes na Kotýzu
  1. Podařilo se vyčistit prostor pod stěnami.
  2. Přejistit cesty Černý komín a variantu Ronda (5 bh)
 3. Karel Berndt vzkazuje, že zápisy z CVK si má každý číst na webu, Libor Tvrdík se přesto bude snažit přeposílat zápisy do konference, aby se tak dostali k správcům.
 4. Branická skála - Libor Tvrdík informuje o aktuální stavu
  1. na Branické skále je provedený zábor za kostelem, sanační práce ještě nebyli započaty a zdá se, že odtrhem desky je ohrožena pouze pravá část. Jednání s úřady probíhá (nyní P4, p. Záruba), snad se podaří dohodnout místní šetření, aby bylo možné označit nebezpečný prostor horolezeckými značkami.
  2. Na Karla Berndta se obrátil Adam Vaňkát s dotazem na možnost prvovýstupů v oblasti, OVK prvovýstupy na Branické skále zatím nepovolí, Libor Tvrdík a Martin Tučka zajistí zakreslení zákazových značek na skále tak, aby nedošlo ke škodě na zdraví, po místním šetření s úřady a ustanovení správce bude tento stav revidován. O dotovaný materiál je možné žádat na webu SO (http://goo.gl/GSI2r), jako použití je nutné zvolit prvovýstupy, materiál pak přijde včetně faktury na zvolenou adresu.
  3. v jednání je také správce oblasti. Místní lezecký oddíl projevil zájem, prozatím bylo diskutovány bezpečnostní rizika (blízkost dětského hřiště), budování přístupových cest, … V tomto případě bude také dohodnuto setkání přímo na místě.
 5. Via Ferraty - Libor Tvrdík informuje o aktuální stavu
  1. Lesy České republiky, s. p. plánují vytvoření via ferraty na Kočičích kamenech v Jizerských horách. Znehodnotí tím několik lezeckých cest. ČHS se snaží korespondencí zvrátit záměr výstavby.
  2. Libor Tvrdík zaslal cílený dotaz na LČR (viz příloha). Odpověděl Ing. Jaroslav Zezula - žádné další via ferraty (kromě Jizerských Hor) nejsou v ČR plánované.
 6. Via Ferraty - přijaté opatření
  1. Aktivní postoj, tj. přímá komunikace s ochranou přírody, vypracování posudků, atp. (podobně jako OVK Labské Pískovce) nebudeme uplatňovat. Jednotlivý správci by měli sledovat stav ve svých oblastech sami, nejlépe ve spolupráci s místní samosprávou.
  2. Budování via ferrat není OVK pro Prahu a Střední Čechy podporováno (např. z bezpečnostního hlediska - na via ferratu může vlést kdokoliv, zajištění proti vstupu není možné, dále pro znehodnocení lezeckého terénu, nízké výšce skal a další).
 7. Lezecký park Alkazar - Libor Tvrdík informuje o aktuální stavu
  1. Výkonný výbor ČHS vzal na vědomí (zasedání dne 18-19.2. 2011, viz zápis http://goo.gl/2LwcL) informaci Petra Resche o zájmu potencionálního partnera podpořit výstavbu lezeckého parku a že lezecký park bude vytvořen v Alkazaru.
  2. Libor Tvrdík zaslal (24.2.) cílený dotaz Petru Reschovi a Vladimíru Wolfovi. Petr Resh odpověděl (25.2.), že budování lezeckých parků je v koncepci ČHS a informace o partnerovi a specifikaci výběrového řízení nemůže poskytnout, aby toto řízení neovlivnil.
  3. Karel Berndt předává (26.2.) text výběrového řízení (http://goo.gl/AZObp) OVK k projednání
 8. Lezecký park Alkazar - přijaté opatření
  1. OVK potvrzuje svůj nesouhlas s vybudováním lezeckého parku v lomu Alkazar (viz zápis z minulého zasedání).
  2. Nadále je preferováno využití klidné oblasti Středokluky, tak aby nedocházelo k jednostrannému přetěžování jedné jediné oblasti.
  3. Libor Tvrdík sepíše výhrady a zašle je Výkonnému výboru k projednání se žádostí o zrušení výběrového řízení.
 9. Cyklostezka Alkazar - Libor Tvrdík informuje o aktuální stavu
  1. Asfaltový koberec, který končil v Srbsku u hřiště byl protažen až za poslední dům. Zde bylo zřízeno odpočinkové stanoviště se stříškou a sedačkami. Stejně tak i na druhé straně, kde původně končil pod kopcem v lomu Alkazar, je nyní protažen až do osady Beroun-Hostim, kde je také zřízeno odpočinkové centrum. Povrch od osady až k prvním domům v Srbsku (tedy i pod Blážinou stěnou a Pupkem) je tvořen zhutnělou kamennou drtí. Povrch je kompaktní a umožňuje dosáhnout slušné rychlosti. Skála není (až na drobné oděrky) poškozena. Cyklostezka ale zasahuje až k patě skály a hrozí kolize lezce a rychle jedoucího cyklisty.
  2. Po delší diskuzi byl přijat návrh, aby před Blážinu stěnu a Pupek byla umístěna dopravní značka upozorňující na možnou kolizy. Libor Tvrdík zajistí komunikaci s Jiřím Rozmajzlem a příslušným úřadem.
 10. Lokace lezeckých oblastí
  1. Josef Pokorný předává souřadnice Mařenky (hlavní stěna) 49°50’1.459”N 14°27’16.047”E
 11. Přístup na Mařenku
  1. Josef Pokorný informuje záměru nákupu řetězu pro zajištění přístupové cesty, nákup byl několikrát urgován (cca 2 roky zpět)
  2. V diskuzi bylo doporučeno zakoupit řetěz ve Feroně na paragon, pokud nebude možné proplatit řetěz z rozpočtu CVK, bude situace řešena sbírkou mezi členy OVK.
 12. Zápisy jištění na web Skalní oblasti
  1. Správci by měli zapisovat vyměněné jištění, Martin Tučka se nabídl, že udělá zápis (jako jediný z nás má kompletní práva).
  2. Ondřej Běhal vznesl dotaz na cesty přejištěné v rámci akce Alkazar II. Libor Tvrdík se podívá, zda má k tomu nějaké papíry, cesty měli ale zapsat ti, kteří cesty přejistili.
 13. Obsah informačních tabulí v oblastech
  1. Václav Kopecký se zajímá o obsah cedule, bylo mu doporučeno ať se obrátí na sekretariát svazu.
 14. Prvovýstupy Hlubočepy
  1. Martin Vítězník - Adéla ještě nevečeřela, volná linie u Tatranky, potenciál pro další cca 2 logické cesty poblíž trati.
  2. Martin Tučka - Nejde o čísla, Pravá plotna, 1. cesta z prava, nutné monitorovat stav, některé bloky duní, správce oblasti byl spraven a bude cestu sledovat.
 15. Diskuze
  1. Záměna malty Fisher za Den Braven - většinou se nás netýká, pracujeme raději s ampulemi, každé zlevnění je vítáno, pokud nebude na úkor kvality a bezpečnosti.
  2. Karel Berndt zve všechny na brigádu do Měsíčního údolí (Dubské skály), 14.5.2011
  3. Bylo by vhodné více komunikovat stav materiálu, odměny za přejištění (zejména tedy když nebudou).
  4. Školení správců - osazování fixního jištění bude provedeno na Škrovádě v prvním dubnovém víkendu - termín je předběžný, bude upřesněn.

 

                                                                    správce Pikovické jehly - Venca

 

Náhledy fotografií ze složky Kotýz 2011

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář