Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze schůze OVK Praha a Středočeský kraj konané 22.10.2015 v 1800 hod

hlavní budova ČSTV, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov

 

Přítomni (8):        K. Berndt, M. Tučka, M. Beke, L. Beke, F. Mezera, V. Kopecký, V. Lada, Š. Schierreich

Omluveni (7):  O. Běhal, J. Blecha, M. Mandák, M. Mestek, P. Novák, Z. Ondráček, R. Pešík

Neomluveni (9): J. Belza, J. Blahůt, P. Hezina, P. Mundil, J. Rozmajzl, J. Stanovský, V. Střihavka, J. Škarohlíd, F. Vyskočil

 1. Kontrola zápisu z minulé schůze, průkazy (ČHS) správců skal 2016, stejně jako posledně (M. Beke, L. Beke, Z. Ondráček, P. Hezina, V. Kopecký, M. Tučka, P. Novák, J. Blecha, F. Mezera, V. Lada, J. Škarohlíd), případně další zájemci dají vědět předsedovi OVK (K. Berndt). Na odměnu, za práci v roce 2015, tj. průkazku na r. 2016 zdarma byli navrženi: V. Lada, M. Mestek, F. Mezera.
 2. Do funkce nového správce skal na Kozích hřbetech a Holém vrchu byl navržen a schválen Šimon Schierreich. Předseda OVK poděkoval bývalému správci L. Tvrdíkovi za jeho působení v této funkci.
 3. Byl aktualizován seznam správců skal a spravovaných oblastí. Nepřítomným bude rozeslán k doplnění. Celkově bude tato akce uzavřena na příští OVK. Mějte to na mysli a včas dodejte své údaje předsedovi.
 4. Granty na údržbu skal: v oblasti působení OVK byly v termínu podány na ČHS 2 granty na zpřístupnění skal: Pikovická jehla, Prokopské údolí a Branické skály, které byly odsouhlaseny ve výši 5 000 a 8 000 Kč. Vyúčtováno. Granty na nové průvodce – jeden nevyužitý.
 5. Školení správců skal – Letos se 18. července v Jetřichovicích zúčastnili K. Berndt, V. Lada, M. Tučka. Letos proběhne ještě jedno školení ve Mšeně dne 21. listopadu. V roce 2016 proběhne školení na Vltavské žule (oblast Lomy nad Velkou, Akátový lom, 2.4.2016). Neproškolení členové OVK: J. Blahůt, P. Hezina, S. Hušpauer, Z. Ondráček, J. Stanovský, Š. Schierreich, F. Vyskočil.
 6. Požadovaný materiál na rok 2016 bude dodaný na jaře po výrobě, distribuce K. Berndt. Požadavky na materiál na rok 2016 - kdo nedal, do týdne předsedovi. K dispozici jsou nově kroužky do slaňáků. Nové slaňovací skalní borháky s větším okem 12x150 mm budou od roku 2016.
 7. Výměna jištění: Proběhly 2 víkendové akce na výměnu jištění a instalování slaňovacích řetězů v Poříčí nad Sázavou, včetně dalších úklidových akcí a jednání s chataři i městem – vlastníkem pozemku (členové HO Benešov, M. Tučka, místní správce F. Vyskočil, dále za OVK: J. Blecha, P. Novák, J. Škarohlíd), nákresy budou aktualizované, parkování je nyní pouze u hřiště. Dokončená výměna nýtů + sl. je také na Aniččině stěně v Srbsku (M. Tučka, I. Semrád). Na Vltavě slaňáky na Rovišti, Velké i jinde. Průběžně pokračuje výměna jištění i v dalších oblastech. Vadné jištění v konkrétních cestách je možno i nadále hlásit u jednotlivých správců, nebo je možné přes novou databázi skal na webu ČHS. U některých hlášení stále neproběhla výměna.
 8. Poděkování za práci kolem skal: především oddíly HOKAS, HO Loko Beroun, KHS HOBRDY Příbram, Ho Benešov a mnozí další. Zvláštní poděkování K. Berndtovi, předsedovi naší OVK i CVK za práci pro správce. 11. května proběhla brigáda v Řeži. Na jaře bylo z větší části dokončeno zpřístupnění masivů Velké z obce Velká pěšinou podél vody.
 9. Publikace lezeckých oblastí – vyšel nový průvodce na Vltavskou žulu od J. Siky (plošné schválení cest by bylo po seznámení na další komisi). Pašinka a Poříčí mají nové nákresy od M. Coubala, I. Semrád zpracoval Aniččinu stěnu na Srbsku. Nové nákresy na Hlubočepské plotny (M. Tučka a J. Sika). Do průvodce na Okolí Prahy se postupně zpracovávají podklady a nákresy (M. Tučka). Křivoklátsko zpracovává M. Beke. Knižně nyní nejsou zpracované Brdy (jen částečně některé skalky), Český kras (poslední průvodce 2001) a Sázava.
 10. Brigády a výměna jištění 2016 - úklid odpadků, prořez náletových dřevin (tam kde je to povolené ochranou přírody), akutní výměna jištění, systematická plošná výměna starého jištění - lokality a termíny po domluvě se správci skal, nebo M. Tučka. Jarní brigáda na Branických skalách (V. Lada).
 11. Branické skály: ve spolupráci s MČP4 a MHMP proběhly brigády na úklid skalní oblasti – vyčištění levé části předskalí a odstranění odpadků z prostoru pod Malou Plotnou a část parku za trafostanicí a podél schodiště. Byl vypracován plán pro rekultivaci předskalí prořez náletových dřevin a prosvětlení skalního sektoru. V součinnosti s orgány ochrany přírody bylo provedeno místní šetření a označily se konkrétní dřeviny, jež se smí pokácet či zmaldit a prořezat. Zahájení prací se plánuje v termínu 11.2015 až 3.2016 a závisí od získání povolení kácení od MHMP. V návaznosti na toto povolení dojde k vykácení náletových dřevin u paty skály a na skále samotné, vyčištění přístupových tras. Vytěžený materiál bude využit na zpevnění nástupových míst.
 12. Prokopské údolí a Hlubočepy: v této tradiční SO pokračují brigády na úklid okolí skal v součinnosti s OŽP MČP5 a MHMP, koordinace úklidových a sanačních prací je v součinnosti s oddílem HOKAS.

Proběhlo mapování všech skalních sektorů, v nichž je možné provozovat horolezeckou činnost. Konkrétní masivy a cesty se budou řešit na další schůzi OVK, včetně schvalovacího procesu pro povolení lezení a rozšíření o nové sektory Jezírko, lom – soutěska a Matějka, Žvahov. S OŽP se dále řeší dočištění předskalí a polámané náletové dřeviny po sanaci Levé plotny i přístup k Borové skále.

 1. Informace o nově chystané CHKO Brdy – proběhlo mapování horolezeckých lokalit a zjišťování stavu legislativy (za Středočeskou OVK M. Tučka a F. Mezera, v součinnosti se členy západočeské OVK), k předání na sekretariát ČHS.
 2. Český kras: v  roce 2016 končí výjimka pro NPR Karlštejn + jsou zde neprojednané staré lokality (Sekretariát ČHS, M. Mestek, M. Tučka). Trvá řešení cyklostezky dle minulého zápisu – M. Mestek. Berounský oddíl + P. Resch pokračují na projektech v Červených převisech.
 3. Rozšíření webu ČHS o modul „Údržba skalních oblastí“, evidence cest v databázi skal je funkční, probíhá soutěž na doplňování informací, dodělává se evidence údržby a schvalování nových cest.
 4. Diskuse: skalní oblasti, kde probíhají brigády a dokončuje se výměna, další prioritní oblasti, kde bude postupně nutné měnit starší jištění. Málo nás.
 5. Na příští OVK čt 25.2.2016 (18:00, restaurace na Strahově, bude upřesněno) přinést seznam použitého materiálu (kdo nedal), seznamy cest ke schválení, termíny brigád na spravovaných skalách.

                                                                          Zapsal: M. Tučka a K. Berndt

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář