Jdi na obsah Jdi na menu

Informuji lezeckou veřejnost o udělení vyjímky k provozování lezecké činnosti na přírodní památce Branické skály a dalších pražských lezeckých lokalitách.
 Dne 1.září 2010 nabylo právní moci rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, kterým se povoluje provozování horolezectví v lokalitách Přírodní rezervace Divoká Šárka, Přírodní rezervace Prokopské údolí, Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka (Holý vrch a Kozí hřbety) a nově na Přírodní památku Branické skály. Povolení se vztahuje na všechny horolezce, i neorganizované, a platí do konce roku 2020.
 PP Branické skály byla zřízena vyhláškou NVP č. 5/1968 Sb. ze dne 29.4.1968 jako chráněný přírodní výtvor a zákonem č.114/1992 Sb. došlo ke změně kategorie zvláště chráněné území a CHPV byl zařazen do kategorie PP. Jedná se o výrazný skalní útvar na pravém břehu Vltavy - Branická skála a Školní vrch - mezi Branickou ul. a ulicí U pražských lomů. K.ú. Braník - Praha 4. rozloha: 9,1 ha, nad.výška: 215-263 m.

Obrazek

 Skály jsou významnou geologickou lokalitou a těžba kvalitního vápence zde probíhala od středověku až do roku 1928 a za války zde vznikly podzemní prostory (7štol) o úhrnné délce 295 m zřejmě pro vojenské účely.
 Z lezeckého hlediska o tak významnou lokalitu zase nejde a co pamatuji, nikdy se zde nelezlo a při mé nedávné návštěvě jsem na nic nenarazil. Trochu jsem zjišťoval na internetu informace o Branických skalách a ze stránek Městské části Praha 4 jsem zjistil, že při kontrole PP Branická skála hrozí nebezpečí sesuvu části skalního útvaru. Další informace dokonce mluví o fotodokumentujících horolezcích, kteří zjišťují narušení skály po letošní zimě. Doufejme, že se nenaplní slova mluvčí radnice o zakotvení narušených skal,  zasíťování či nějaké destrukci.

Obrazek

Podmínkou k naplnění platnosti vyjímky k lezení je řádné označení lokality horolezeckými značkami a dodržování platných Pravidel lezení  ve skalních oblastech České republiky, schválené Výkoným výborem ČHS. Dále je potřeba ustanovit správce oblasti, který zdokumentuje lezecké možnosti terénu. Převážně se  jedná o nesouvislé šikmé plotny, orientované SZ směrem, přerušené vegetací či narušené těžbou s výlezy do nekompaktního materiálu. Pod skalami masivů je množství spadané horniny zarostlé bujnou vegetací.

                                                                                                               člen OVK Prahy a Středních Čech  VencaObrazek     

 

Náhledy fotografií ze složky Branické skály

Komentáře

Přehled komentářů

Venca - Dodatek k lezení

V minulosti už bylo podle pamětníků něco na těchto plotnách vylezeno, ale nikde to není písemně zaznamenáno. Časy se mění a už zde vznikají první prvovýstupy. Odtajním, že v levé části Martan(kladenskej) vytvořil cestu, dobře odjištěnou nýty v asi pětkové obtížnosti. Dalším místem možného lezení na těchto skalách je spodní(menší a vlevo od dětského plácku)) plotna, která se čistí a odjišťuje borháky. Komunikace správce skal(OVK) o dalším osudu Branických skal s radnicí Prahy 4, vázne a až čas ukáže další osud tohoto skalního útvaru.