Jdi na obsah Jdi na menu

   Letošní VH se konala jako už tradičně na Strahově ve velké aule ČSTV. Poslední jiné místo konání, pokud mne pamět´ neklame, bylo v budově FTVS na Veleslavíně v roce 2005, kdy byla zvolena do čela ČHS Alena Čepelková po Jiřím Novákovi. Na valné hromadě bylo přítomno osobně 66 předsedů (či zástupců) oddílů, zastupujících 2903 členů, tj. 27,6 % členské základny a jejím nejdůležitějším bodem byla volba  nového výkonného výboru na další tříleté období.

p1180272.jpg

Zahájení valné hromady se ujal předseda ČHS Zdeněk Hrubý a řízení schůze měl na starosti druhý místopředseda ČHS Petr Resch. Po nezbytných organizačních krocích byl přítomnými delegáty schválen program schůze a mohlo se jednat. Na programu valné hromady nejprve zazněla zpráva předsedy o činnosti ČHS, která tentokráte zahrnovala celé tříleté období pod vedením nyní končícího výkonného výboru, zpráva Revizní komise(Z.Vévoda), zpráva o plnění Koncepce ČHS (J.Bloudek) a zpráva o hospodaření ČHS v roce 2011 a návrh rozpočtu ČHS na letošní rok. Rozpočet byl schválen s dodatečnou položkou ve výši 900 tisíc Kč, která umožní financovat projekty odborných komisí a oddílů v případě, že ČHS získá vyšší dotace od státu. Nejedná se o malou částku a bude zajímavé sledovat, když opravdu doputuje až na svaz, kde najde uplatnění. V rámci rozpočtu byl současně schválen převod částky 100 tisíc Kč na účet SHS James, která byla dle rozhodnutí VH v roce 2000 určena na obnovu Chaty pod Rysy, ale nebyla dosud převedena kvůli nejasnostem ohledně celé rekonstrukce. Toto mohu potvrdit, protože jsem na této valné hromadě pro tuto pomoc zvedl i svůj hlas. Tato skutečnost dokazuje sílu naší organizace, že i po tolika letech v nelehkých ekonomických podmínkách státu dokáže dodržet své závazky. Jen pro informaci dodávám, že čeští horolezci mají v Tatrách na chatách stejné podmínky ubytování, jako domácí James.

p1180274.jpg

Dalším bodem programu bylo plnění usnesení předchozí valné hromady, která se týkala členských příspěvků, vstupních poplatků a distribuce a platnosti členských průkazů ČHS. Delegáti valné hromady schválili vytvoření kategorie juniorů, které budou sníženy členské příspěvky na 300 Kč, zrušení vstupních poplatků pro všechny kategorie a zavedení rodinného členství i pro děti do 18 let, které mají v ČHS alespoň jednoho z rodičů. Všechny změny začnou platit od roku 2013. Valná hromada schválila navrženou novelu Disciplinárního řádu, podle které bude mít Disciplinární komise možnost domluvit urovnání sporu, aniž by musel být udělen trest. Novým předsedou na základě hlasování VH se stal T.Kublák.

p1180308.jpg

 Volba nového výkonného výboru, který povede ČHS do jara roku 2015 proběhla rychle, mj. i díky tomu, že o každou ze sedmi pozic se ucházel vždy jen jeden kandidát a všichni byli naprostou většinou hlasů (od 97 do 99 %) zvoleni.

Nový VV bude pracovat v tomto složení:

Zdeněk Hrubý - předseda

Jan Bloudek - 1. místopředseda

Petr Resch - 2. místopředseda

Karel Berndt, Anrzej Kurowski, Jiří Šťastný a Jan Zozulák.

 p1180322.jpg

    Na závěr valné hromady, kdy se nikdo nepřihlásil do závěrečné diskuze, bylo jednoznačně přijato usnesení VH, staronový předseda poděkoval všem za účast a skončilo se dříve než v jiné roky.

                                                                                              zapsal účastník VH VencaObrazek

 

Náhledy fotografií ze složky VH ČHS 2012

Komentáře

Přehled komentářů

Venca - VH ČHS live

Valná hromada byla živě přenášena (video i audio) Standou Holcem na webu Lezec.cz