Jdi na obsah Jdi na menu

Letošní Valná hromada ČHS se konala 26.3.2011 tradičně v aule ČSTV na Strahově. Návrh programu měl dlouhých 22bodů a týkal se hlavně schválení hospodaření za rok 2010 a rozpočtu na rok 2011, dílčích novel stanov, úpravou členských příspěvků a především volbou nových členů disciplinární a revizní komise.

p1150708.jpg

Po přivítání účastníků valné hromady předsedou svazu Zdeňkem Hrubým se řízení VH ujímá Zdeněk Resch. Je schváleno pracovní předsednictvo a osazenstvo mandátové, návrhové a volební komise, jednací a volební řád VH a hlavně potvrzena usnášenischopnost VH, která je dána přítomností 2712 delegátů (nutno zastoupení 20% členské základny svazu).

p1150692.jpg

Je přednesena zpráva o činnosti ČHS, která mimo jiné říká, že členská základna má 9404 členů(mírný pokles oproti loňskému roku o 172členů) v 400oddílech a z toho je 938 individuálních členů. Převažují menší oddíly s počtem 11-20členů a nejvíce členů je ve věkové hranici 31-40let. ČHS nadále zůstává členem UIAA a je členem IFSC(soutěžní lezení) a ISMF(skialpinismus). ČHS nadále zajištuje členský servis tj. informační služby, knihovnu, nabídku instruktorských kurzů, cestovní a úrazové pojištění a od konce ledna 2010 také kombinované členství ČHS - OEAV (na rok 2011 využilo už 1000členů). Komplikovaná je situace ve financování sportovních svazů po problémech kolem společnosti Sazka, kdy jsou finance získávany doposud přes Ministerstvo financí a Ministerstvo školství, ale do budoucna je potřeba zvýšit podíl příjmů ze soukromých zdrojů a to hlavně prostřednictvím marketingu. Medialními partnery svazu jsou web lezec.cz (Standa Holec) a horyinfo (Petr Jandík), Montana, Lidé a hory, Everest, Velehory.cz. Hlavní sponzoři svazu jsou společnosti Direct Alpine, HUMI Outdoor a HUDY sport, dalšími partnery jsou Makak, Alsport, Prosport Praha, Tilak, Lanex, pojišťovna UNIQA a oční klinika Lexum.

p1150690.jpg

Zdeněk Vévoda přednáší zprávu o činnosti Revizní komise a Honza Bloudek  Vyúčtování roku 2010, kde pro zajímavost přišlo ze Sazky jen 28 961Kč.

Návrh na zavedení rodinného členství a změnu vstupních poplatků přináší řadu diskuzních příspěvků a protinávrhů(celkem7) a začíná být celkově nejasno. Po stažení návrhů se hlasuje podle původního návrhu a je odhlasováno zavedení rodinného členství a těsně i snížení vstupních poplatků individuálních členů ČHS.

p1150693.jpg

Je schválen vyrovnaný rozpočet na rok 2011 ve výšši 5 203 000Kč (s navýšením věcného plnění od partnerů na 5 645 000Kč). Dalším bodem programu byly dílčí změny Stanov ČHS, které byly odhlasovány, jen paragraf 14 odst.4a5 - Valná hromada a její působnost(usnášení schopnost valné hromady) přinesl opět množství diskuzních příspěvků a nakonec prošel (2291hlasů) pozměňovací návrh Tomáše Kubláka, který zavedl pojistku s nakládání majetku svazu, rozpuštění ČHS, sloučení... Byla vznesena ze strany předsedy připomínka, že tuto úpravu stanov možná ministerstvo nebude akceptovat, protože je v rozporu s občanským zákoníkem.

Do voleb Disciplinární komise byli navrženi:

 • Roman Wimmer - kandidát na předsedu
 • Tomáš Frank - kandidát na člena
 • Marek Holeček - kandidát na člena
 • Tomáš Kublák - kandidát na člena
 • Ivan Šifra - kandidát na člena
 • Jindřich Pražák - kandidát na člena
 • Jaroslav Hlava - kandidát na člena
 • Pavel Drda - kandidát na člena

 do Revizní komise:

 • Zdeněk Vévoda - kandidát na předsedu
 • Libor Hroza - kandidát na předsedu
 • Michal Benda - kandidát na člena
 • Jiří Kalivoda - kandidát na člena

  p1150697.jpg

Je předneseno plnění koncepce ČHS Janem Bloudkem a zprávy o činnosti odborných komisí ČHS tj. Centrální vrcholová komise+ochrana přírody vedená Vladimírem Wolfem a Boženou Valentovou, Metodická - Jiří Vogel, Bezpečnostní -Vladimír Těšitel a subkomise úrazové zábrany Tomáš Kublák, Lékařská - Jana Kubalová, Mládeže - Josef Uherka, Mediální - Petr Resch, Historie - Jiří Novák, Alpinismu - Martin Otta, subkomise sportovního lezení na skalách - Jiří Šefl, Soutěžní lezení dětí a mládeže - Marie Dichtlová, Soutěžní lezení dospělých - Tomáš Binter, subkomise lezení v ledu a drytoolingu - Radek Lienerth. Byla oceněna práce všech členů komisí a třem nejaktivnějším byly předány drobné dárky od sponzorů.

p1150705.jpg

Výsledky voleb do Disciplinární komise.

 • Roman Wimmer - předseda, 2778 hlasů
 • Tomáš Kublák - člen, 1996 hlasů
 • Tomáš Frank - člen, 1248 hlasů

Neúspěšní kandidáti:

 • Marek Holeček - 1100 hlasů
 • Jindřich Pražák - 618 hlasů
 • Jaroslav Hlava - 466 hlasů
 • Ivan Šifra - 227 hlasů
 • Pavel Drda - 83 hlasů

a Revizní komise.

 • Zdeněk Vévoda - předseda, 2636 hlasů
 • Michal Benda - člen, 2811 hlasů
 • Jiří Kalivoda - člen, 2909 hlasů

Libor Hroza neuspěl s 310 hlasy.

p1150696.jpg

Na úplný závěr po 16h bylo předneseno usnesení VH, které bylo hlasováním jednoznačně přijato a předseda Zdeněk Hrubý provedl zakončení VH 2011.

                                                                                    zapsal účastník VH ČHS Venca Obrazek

 

Náhledy fotografií ze složky VH ČHS 2011